Acroniem:

Een acroniem is een afkorting die bestaat uit de beginletters van meerdere woorden, die samen een nieuw uitspreekbaar woord vormen.

Het afkorten van woorden is vooral een praktisch. Dergelijke afkortingen zijn makkelijker te lezen en uit te spreken dan het voluit geschreven begrip. Ook neemt een afkorting minder ruimte in beslag in een tekst.

Als de letters van de afkorting als ze worden uitgesproken geen nieuw woord vormen, maar ‘losse’ letters blijven, noemen we dit een initiaalwoord. Een afkorting bestaande uit meerdere letters van één woord is een abbreviatie.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm