Advocacy:  

Onder advocacy vallen initiatieven die erop gericht zijn om politieke of maatschappelijke invloed uit te oefenen uit naam van een bepaalde groep, om op te komen voor de belangen van deze groep. Door middel van advocacy kan een persoon of organisatie opkomen voor de belangen van bijvoorbeeld minderheden, kinderen of vrouwen.

Advocacy kan bestaan uit het voeren van reclamecampagnes, het doen van onderzoek, het houden van petities en enquêtes, het geven van voorlichting en lezingen, politieke lobbycampagnes en het verlenen van juridische ondersteuning. Mogelijke doelen zijn het beïnvloeden van politieke besluitvorming, bepaalde onderwerpen op de politieke agenda zetten, zorgen dat minderheden worden gehoord, het creëren van maatschappelijk bewustzijn, het beïnvloeden van de publieke opinie en het aanjagen van gesprekken en discussies.

Maatschappelijke en charitatieve organisaties die zich primair bezighouden met advocacy verlenen dus niet zozeer materiële hulp, maar helpen groepen vooral om voor hun rechten en belangen op te komen. Een zeer bekende organisatie die gericht is op advocacy is Amnesty International.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm