Affiliatenetwerk: 

Ook wel affiliate network

Een affiliatenetwerk is een bureau dat zich heeft gespecialiseerd in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van affiliatemarketing. Adverteerders kunnen hun online campagnes aanbieden bij affiliatenetwerken, die het vervolgens voor uitgevers van websites mogelijk maken om deze campagnes te plaatsen op hun website.

Bij affiliatemarketing wordt de plaatsing van reclame meestal afgerekend op basis van cost per action of cost per click. Het affiliate netwerk meet hoe vaak er wordt doorgeklikt of conversie plaatsvindt via een banner of tekstlink. Op basis hiervan worden kosten berekend aan de adverteerder en inkomsten uitgekeerd aan de affiliate. De facturering aan adverteerders en uitbetaling aan uitgevers wordt volledig verzorgd door het netwerk.

Van de gegenereerde inkomsten houdt het affiliatenetwerk een klein deel in voor het beheren van de campagne. Sommige netwerken rekenen ook een vaste vergoeding aan adverteerders voor het onderhouden van de affiliatecampagne. Uitgevers kunnen zich gratis aansluiten.

Samengevat dus: Een intermediair tussen affiliates en adverteerders. Een belangrijke taak van een affiliatenetwerk is het verzorgen van conversiematching, het toewijzen en uitbetalen van de commissie aan affiliates.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm