AIDA-model: 

Ook wel: Attention, Interest, Desire, Action (AIDA)

Het AIDA-model is een populair instrument bij het uitstippelen van een verkoopstrategie en het schrijven van wervende teksten. AIDA staat voor Attention, Interest, Desire en Action. Het model onderscheidt de diverse stadia om de ontvanger van een commerciële boodschap aan te zetten tot actie, bijvoorbeeld het overgaan tot een aankoop.

Bij AIDA draait het erom eerst de aandacht van de potentiële klant te trekken en vast te houden.Mensen zullen eerder geïnteresseerd raken als een tekst is voorzien van een pakkende kop (aandacht) en is geschreven vanuit het perspectief van het publiek.

Door vervolgens de toegevoegde waarden van je product of dienst te benoemen en beargumenteren (interesse) zullen klanten overtuigd raken van de toegevoegde waarde van een product of dienst (drang). Vervolgens kunnen zij worden verleid om in te gaan op een aanbod (actie).

Zoek de betekenis van een andere marketingterm