AJAX: 

Ook wel Asynchronic JavaScript And XML

De afkorting AJAX staat voor Asynchronic JavaScript And XML.

Bij websites die gebruik maken van ajax wordt na het laden van de webpagina door de browser extra informatie opgehaald met behulp van JavaScript. Deze informatie is opgemaakt in XML en wordt binnen JavaScript verwerkt, bijvoorbeeld toegevoegd aan de html-code in de browser.

Toepassen van AJAX is een mogelijkheid om interactieve gebruikersinterfaces te maken binnen websites en webapplicaties. Bij interactie tussen de gebruiker en het scherm, bijvoorbeeld het invullen van een formulier of het klikken op een link, hoeft niet de gehele pagina opnieuw te worden geladen. Dit geeft nieuwe mogelijkheden voor gebruiksvriendelijke functies en maakt webapplicaties sneller.

JavaScript-libraries als jQuery zijn uitgerust met hulpmiddelen om eenvoudig gebruik te kunnen maken van AJAX-technieken. Naast XML kan ook gebruik worden van andere bestandsformaten om informatie uit te wisselen tussen de server en de browser, zoals JSON.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm