Amortization:

Het afschrijven van immateriële vaste activa. Een voorbeeld van een immateriëel vast activum is goodwill, maar ook vergunningen.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm