Anchor test:  

Ook wel ankertest

Bij het uitvoeren van marktonderzoek en klantenonderzoek wordt vaak een ‘ankertest’ uitgevoerd om te helpen de resultaten te duiden en de kwaliteit en betrouwbaarheid van de tests te kunnen bepalen.

Hetzelfde onderwerp wordt op verschillende manieren getest, waarna de resultaten worden vergeleken. Door de variatie te analyseren en uit te sluiten kan extra inzicht worden verkregen en wordt zekergesteld dat de resultaten aansluiten bij het onderzoeksdoel.

Het begrip komt uit de psychometrie, het vakgebied dat zich bezighoudt met het vaststellen van kennis, vaardigheden, houding, en persoonseigenschappen van groepen en individuen.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm