Bannerpositie:  

Een bannerpositie slaat op een plek die binnen een website is gereserveerd voor het plaatsen van een banner. Een webpagina kan één of meerdere bannerposities bevatten. De bannerposities vormen samen de inventory van de site. De tarieven om te adverteren op de diverse posities zijn te vinden op de bijbehorende rate card.

De term slaat in de eerste plaats op de locatie op de pagina. Hierbij geldt dat bannerposities met de beste zichtbaar en attentiewaarde de hoogste financiële waarde vertegenwoordigen. Voor het exploiteren van de bannerpositie is ook de grootte (hoogte en breedte in pixels) relevant. Voor het formaat van banners bestaan algemene standaarden, zoals leaderboard en rectangle.

Naast de plaats en beschikbare ruimte kan de uitgever van de website per bannerpositie ook bepaalde regels hanteren ten aanzien van de aan te leveren creatives. Zoals de bestandsgrootte, de aanwezigheid en de intensiteit van animaties en het opnemen van video.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm