Barometer:

Publiceert interactieve rapporten, om veranderingen van consumentgedrag in kaart te brengen.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm