Bounce: 

Ook wel non delivery report (ndr) of delivery status notification (dsn)

Bij het versturen van e-mail zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven kan het gebeuren dat uw digitale boodschap niet aankomt. Daar komt de term ‘bounce’ vandaan, aangezien de boodschap weer terugkomt bij de zender in plaats van bij de ontvanger. Daar zijn verschillende redenen voor te bedenken. Daarbij valt een onderscheid te maken in soft bounce en hard bounce.

Er is sprake van een soft bounce indien:

het e-mail account van de ontvanger vol zit

de mailserver van de ontvanger niet bereikbaar is om bijvoorbeeld technische redenen

Een soft bounce is dan ook meestal van tijdelijke aard. Indien u een soft bounce ontvangt is het dan ook raadzaam op een later moment de mail opnieuw te versturen.

Er is sprake van een hard bounce indien: het e-mailadres van de ontvanger bestaat niet (meer)

spam block: de mailserver van de ontvanger blokkeert iedere vorm van mailverkeer vanaf uw mailserver

Zoek de betekenis van een andere marketingterm