Brainstormen: 

Bij een brainstorm proberen deelnemers door het verzamelen van ideeën gezamenlijk oplossingen voor problemen te verzinnen. Een brainstorm kan ook worden uitgevoerd door één individu, maar juist de interactie tussen verschillende personen leidt vaak tot nieuwe inzichten die anders niet naar voren waren gekomen.

Brainstorming wordt veel toegepast binnen projectgroepen. Ze dragen bij tot het vinden van creatieve oplossingen en helpen ervoor te zorgen dat alle leden van de projectgroep zich betrokken voelen bij een project.

Een brainstormsessie kent vaak een gespreksleider, die verantwoordelijk is voor:

Inleiden van het onderwerp/probleem;

Regels van brainstorm bepalen en toezien op naleving;

Deelnemers uitnodigen ideeën te delen;

Ideeën verzamelen en rangschikken;

Deelnemers uitnodigen in te haken op elkaars ideeën;

Bewaken van de tijd en het resultaat.

Uitgangspunt van een succesvolle brainstorm is dat elk idee op tafel gelegd kan worden. Kwantiteit is minstens zo belangrijk als kwaliteit. Ook ideeën die op het eerste oog niet realistisch lijken, kunnen bijdragen aan de brainstorm. Juist ongebruikelijke ideeën kunnen nieuwe inzichten opleveren.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm