Break even: 

Ook wel break-even point (BEP) of rentabiliteitsdrempel

Break-even is een situatie waarin een bedrijf geen winst en geen verlies maakt. Het resultaat, nadat van de omzet alle kosten zijn afgetrokken, is precies nul. Inkomsten en uitgaven zijn precies in evenwicht. Het moment waarop dit wordt bereikt wordt ook wel het break-even point genoemd.

Dit nulresultaat kan van toepassing zijn op het bedrijfsresultaat als geheel, maar ook op de specifieke opbrengst van een product of dienst.

Bedrijven die als doel hebben om winst te maken zullen niet te lang break even willen draaien. Voor een bedrijf dat tot voor kort verlies maakte zal het goed nieuws zijn om quitte te draaien. Voor bedrijven die eerder wel winst boekten zal het break-even point een moment zijn om zich te bezinnen op de te voeren winststrategie.

Rentabiliteitsdrempel

Het bedrijfsresultaat is afhankelijk van diverse factoren. Eén van de belangrijkste is de hoeveelheid verkochte producten. De uitgaven van een organisatie bestaan zowel uit vaste kosten (overhead, huisvesting e.d.) als variabele kosten (grondstoffen, inkoop). De verkoop van een onderneming zal een bepaald omvang moeten hebben om minimaal alle kosten te dekken. Dit wordt ook als wel het kritisch punt aangeduid.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm