Bruto vloeroppervlak:  

Ook wel BVO

Het bruto vloeroppervlak (BVO) geeft in zekere mate de grootte van een gebouw aan, uitgedrukt in het aantal vierkante meters. Het betreft het volledige vloeroppervlak binnen de buitenomtrek van het gebouw, met inbegrip van ondersteunende ruimtes.

Wanneer alleen het publieke gedeelte van een winkel wordt bedoeld, dat kan worden gebruikt voor verkoopdoeleinden, spreken we van verkoopvloeroppervlak.

In de detailhandel is de bruto vloeroppervlakte een veelgebruikte maat om de omvang van winkels en winkelruimte uit te drukken. Het is samen met de frontbreedte een belangrijk kwalitatief kenmerk.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm