Carbon copy: 

Ook wel cc of blind carbon copy (bcc)

Een carbon copy (cc) wordt gebruikt om een kopie van een bericht ter informatie naar één of meerdere andere ontvangers te sturen.

De term wordt vandaag de dag veel gebruikt in relatie tot e-mail, maar stamt nog uit de tijd dat brieven met een typmachine werden opgesteld. Met behulp van carbonpapier was het mogelijk om elke toetsaanslag van een schrijfmachine automatisch te laten doordrukken op één of meerdere extra vellen papier. Dit werd vooral veel toegepast toen kopieerapparaten nog niet massaal aanwezig waren in kantoren.

Bij een brief of e-mailbericht worden de personen die een afschrift ontvangen vaak voorafgaand door de letters ‘CC:’ vermeld.

Om een kopie van een e-mailbericht naar extra ontvangers te kunnen sturen zonder dat de namen en e-mailadressen zichtbaar zijn voor de ontvangers, is het binnen e-mail tevens mogelijk om een ‘bcc’ (blind carbon copy) op te geven. Deze functionaliteit wordt ook wel gebruikt voor het verspreiden van nieuwsbrieven, hoewel het hier oorspronkelijk niet voor is bedoeld.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm