Change of owner clauses:

Clausule in documentatie waarin geregeld wordt welke rechten en plichten veranderen wanneer er een verandering van aandeelhouders plaatsvindt.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm