Click through ratio:

Ook wel: ctr

Click through ratio Ook wel: ctr Het doorklikratio of click through ratio (ctr) is de verhouding tussen het aantal kliks op een banner of tekstlink en het aantal impressies hiervan. Het ctr wordt uitgedrukt in een getal of een percentage. Wordt op een banner even vaak geklikt als deze wordt getoond, dan is het doorklikratio 100%. Heeft een banner 1000 impressies en is er 10 keer geklikt, dan heeft deze een ctr van 1%. Het click-through ratio is een indicatie van de effectiviteit van een banner, tekstlink of advertentie. Is het ctr laag, dan kan dit bijvoorbeeld betekenen dat de advertentie onvoldoende opvalt of verleidt tot doorklikken, of dat het publiek dat de banner te zien krijgt onvoldoende aansluit bij de doelgroep van de adverteerder. Met het ctr kan ook de effectiviteit van een advertentiecampagne in financieel opzicht worden berekend. Stel dat een advertentie wordt getoond op basis van een vast tarief per 1000 impressies van € 10 CPM en heeft deze een ctr van 4%, dan bedragen de effectieve kosten per klik € 0,40 eCPC. Het ctr van een tekstadvertentie is binnen Google AdWords één van de factoren die bepalen hoeveel een adverteerder per klik betaalt. Een relatief hoge ctr resulteert in een iets lagere CPC.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm