Clickbait:

Bij clickbait (letterlijk: klik-aas) worden hyperlinks of bannerteksten zodanig geformuleerd dat ze sterk uitnodigen om aangeklikt te worden. De lezer krijgt genoeg informatie om nieuwsgierig te worden, maar niet genoeg om die nieuwsgierigheid te bevredigen. Bij dit nieuwsgierig maken kan overigens van een zekere mate van misleiding sprake zijn; de werkelijke inhoud van de gelinkte pagina kan afwijken van de indruk die in de ankertekst wordt gewekt. Dit principe wordt in beperkte mate toegepast bij nieuwswebsites wanneer zij de teksten van headlines bepalen. Ze weten dat op een prikkelende tekst beter wordt geklikt. Er wordt wel gezegd dat je alleen al op basis van de headlines een onderscheid kunt maken tussen kwaliteitsmedia en meer sensatiegerichte media. Ook binnen online marketing kan clickbait ervoor zorgen dat er meer wordt doorgeklikt. Dit kan een bewuste keuze van de adverteerder zijn om meer traffic te genereren binnen zijn campagne. Clickbait wordt echter ook wel toegepast door uitgevers binnen onder meer affiliatemarketing om inkomsten te verkrijgen uit de gegenereerde kliks.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm