Concurrentieanalyse:

Een concurrentieanalyse is een vorm van marktverkenning waarbij wordt gekeken naar de omgeving waarin een organisatie opereert en specifiek naar de concurrenten die in dezelfde markt actief zijn. De concurrentenanalyse begint met het beschrijven van de eigen dienstverlening. Vervolgens wordt de concurrentie benoemd, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen directe concurrenten en indirecte concurrenten. Eventueel kan uit deze opsomming een selectie worden gemaakt voor de analyse. In de analyse wordt van elke concurrent de strategie en belangrijkste kenmerken beschreven van deze partijen. Concurrentieanalyses kijken vaak ook naar succesfactoren en valkuilen. Welke eigenschappen zijn bepalend voor de doelgroep? Waarom kopen klanten bij bedrijf X? Waar haakt men juist op af? De uitkomst van de concurrentieanalyse kan worden gebruikt voor een SWOT-analyse. Zo kan worden bepaald waar de eigen organisatie staat in de markt ten opzichte van concurrenten en waar kansen liggen om te groeien.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm