Conversie:

Het aantal doorgestuurde bezoekers vanuit een klik op een advertentie die daadwerkelijk overgaat tot de gewenste actie, het aanvragen van informatie, het doen van een aankoop (transactie) van een dienst of product. De affiliate krijgt hiervoor een vergoeding. De affiliate krijgt alleen betaald als de transactie is uitgevoerd.

Bij het succes van een website of marketingcampagne wordt vaak in de eerste plaats gekeken naar het bereik, zoals het aantal bezoekers. Veel interessanter is wat de inspanningen en het bestede budget hebben opgeleverd (ROI). Dit wordt meestal afgeleid aan de conversie. Een conversie is het moment waarop een bezoeker van de website overgaat tot een aankoop, informatieaanvraag, het downloaden van een brochure of een anderszins commercieel interessante actie. Het conversie kan worden uitgedrukt in een absoluut aantal. Vaker wordt conversie uitgedrukt in een percentage van het aantal bezoekers of ontvangers van een reclameboodschap. Het toewijzen van een conversie aan een bron (bijvoorbeeld een zoekmachine, verwijzende site of uitgever binnen een advertentienetwerk of affiliatenetwerk) noemen we conversie-attributie. Op deze wijze kunnen ook advertenties worden afgerekend op basis van CPA. Het aantal succesvolle conversies binnen het totale aantal bezoekers wordt meestal uitgedrukt in een percentage. Conversies kunnen worden uitgesplitst in harde conversie en zachte conversie.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm