Cookiewet:

Ook wel: cookiebepaling

In 2012 is nieuwe wetgeving van kracht geworden die, gebaseerd op Europese richtlijnen, voorschrijft dat websites alleen gebruik mogen maken van cookies als de bezoeker hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Cookies vallen als gevolg van deze wetgeving als persoonsgegeven onder de privacywet. Belangrijkste doel is tegen te gaan dat ongevraagd profielen worden opgebouwd rond internetgebruikers. De cookiewetgeving is vanwege de implicaties voor websites en bezoekers niet onomstreden. De EU-richtlijn met betrekking tot cookies schrijft voor dat deze alleen geplaatst mogen worden met toestemming van de gebruiker. De meeste lidstaten hebben dit in hun wetgeving uitgelegd als ‘impliciete toestemming’, zodat websites hun bezoekers moeten informeren over hoe zij cookies gebruiken en de mogelijkheid bieden deze uit te schakelen. Zo moeten mensen de keuze hebben of zij wel of niet gevolgd willen kunnen worden over het web. In Nederland maken de regels rondom het gebruik van cookies deel uit van de Telecommunicatiewet. Ondanks de veelgebruikte term cookiewet is er dus geen speciale wet alleen voor cookies. Artikel 11.7a van deze wet staat bekend als de cookiebepaling. In het artikel wordt tevens verwezen naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De wijze waarop de richtlijn in Nederland is geïmplementeerd heeft echter als gevolg dat het gebruik van cookies feitelijk is verboden zo lang de bezoeker geen toestemming heeft gegeven. Overigens wordt nog wel gebruik gemaakt tussen ‘technische cookies’ en ‘algemene cookies’, waarbij voor een technische cookie voor bijvoorbeeld het registreren van een winkelwagentje geen toestemming noodzakelijk is. Voor veel websites heeft de cookiewet grote gevolgen. Zij gebruiken cookies onder meer voor webanalyse. Zonder cookies is het vrijwel mogelijk om unieke bezoekers te onderscheiden en bezoekersgedrag te analyseren om de website te verbeteren. Ook maken online advertenties vaak gebruik van cookies. De handhaving van de cookiewet is in handen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM, voorheen OPTA), die bij overtreding boetes kan opleggen.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm