Cost of Equity:

Het resultaat dat een investeerder in eigen vermogen (aandeelhouder) verwacht van een investering.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm