Cost per order:

Ook wel: cost per order (cpo)

De CPO of cost per order is het bedrag dat gemiddeld per order wordt uitgegeven aan marketing. Deze KPI kan worden verkregen door de totale uitgaven aan marketing te delen door het aantal orders. Aan de hand van de cost per order kan worden afgewogen of de kosten voor marketing opwegen tegen de waarde van de orders. Bedrijven stellen vaak een maximale CPO vast op basis van een percentage van een gemiddelde order, gebaseerd op verkoopcijfers uit het verleden. Op basis van dit stramien kunnen budget en invulling worden bepaald, tot aan de maximale kosten voor kliks of views in een advertentiecampagne.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm