CTR:

Afkorting van click through rate (doorklik ratio) Dit is de verhouding tussen het aantal vertoningen van advertenties en het aantal keer wat hierop geklikt wordt. De formule hiervoor is: Aantal clicks/aantal vertoningen x 100.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm