Cutdown:

Een cutdown is een ingekorte versie van een reclamespot. Door een deel van de commercial weg te laten, bijvoorbeeld door één of twee zinnen te schrappen, kan de lengte worden verminderd. De reden is doorgaans dat de spot dan voor het zelfde budget vaker kan worden uitgezonden. Vooral wanneer een campagne is verdeeld over meerdere flights wordt voor het vervolg meestal gekozen voor een cutdown.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm