Damage control:

Ook wel: schadebeperking

Damage control is gericht op het beperken van de schade als gevolg van een bepaalde gebeurtenis. Deze schade kan materieel zijn (bijvoorbeeld een financiële tegenvaller), of immaterieel. In het laatste geval gaat het meestal om reputatieschade. Door een passende reactie wordt gepoogd om de directe en indirecte schade zo minimaal mogelijk te houden. Bij damage control is doorgaans een hoofdrol weggelegd voor communicatie. Eén van de taken van een PR-afdeling of PR-bureau is om te reageren op negatieve publiciteit. Soms wordt voor deze taak een spindoctor aangewezen. Behalve een reacti%%title%% – sPitchn dat een bedrijf of persoon zich gedwongen voelt om strategische beslissingen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld het afstoten van een verliesgevend onderdeel of product zijn, het terugtrekken uit een omstreden markt of het ontslaan van de verantwoordelijken voor tegenvallende cijfers.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm