Debiteur:

Ook wel: schuldenaar of debtor

Een debiteur is een klant die nog een bedrag moet betalen. Letterlijk: een schuld heeft bij een ander bedrijf, persoon of instelling. Eén of meerdere facturen voor geleverde producten en/of diensten zijn nog niet betaald. In een boekhouding staan de debiteuren aan de debetkant (links) van de balans, er vanuitgaande dat het openstaande bedrag zal worden voldaan. Het is op zichzelf niet ongebruikelijk dat klanten hun rekeningen niet gelijk betalen. Tussen bedrijven is een betalingstermijn van dertig dagen niet ongewoon. Binnen de boekhouding maken de debiteuren en hun openstaande schulden deel uit van de debiteurenadministratie. Zodra betaling langere tijd uitblijft, kunnen op de factuur één of meerdere herinneringen worden verstuurd, zo nodig gevolgd door een aanmaning. Hierin wordt de klant gemaand alsnog tot betaling over te gaan. Blijft de debiteur daarna in gebreke, dan kan de vordering uit handen worden gegeven aan een deurwaarder of incassobureau, welke vervolgens kan proberen het verschuldigde bedrag via rechtswege te innen. Goed debiteurenbeheer is er niet alleen op gericht om verschuldigde betalingen tijdig te ontvangen, maar ook om klanten te behouden door tijdig en op passende wijze te communiceren. Het tegenovergestelde van een debiteur is een crediteur.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm