Decision making unit:

Ook wel: dmu of buying center

Een decision making unit is het team dat binnen een organisatie verantwoordelijk is voor het nemen van een aankoopbeslissing. Het begrip is gedefinieerd door Philip Kotler, professor en auteur van diverse standaardwerken over marketingmanagement. Kotler wijst op het belang van aandacht voor de gehele keten aan betrokkenen bij een besluitvormingsproces. Hoewel organisaties in de praktijk vaak één persoon of een kleine groep worden bestuurd, zijn vele mensen betrokken bij het nemen van belangrijke beslissingen. Als aanjager, als belanghebbende, als contactpersoon naar buiten toe of als degene met de formele beslissingsbevoegdheid. De decision making unit kan een vaste samenstelling hebben, of worden samengesteld op projectniveau rondom een bepaalde aankoopbehoefte.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm