DNS:

Ook wel: Domain Name System

Het Domain Name System (DNS) is het technisch systeem achter de werking van domeinnamen op het internet. Elke computer en server die is verbonden met het internet heeft een eigen IP-adres. Domeinnamen zijn ingevoerd om locaties op het internet op een makkelijke wijze te kunnen benaderen. Het Domain Name Systeem koppelt de makkelijk te onthouden domeinnamen aan numerieke adressen. Het systeem maakt gebruik van Domain Name Servers (DNS-servers). In deze servers staan de IP-adressen bij de domeinnamen van een stukje van het internet opgeslagen. Op het moment dat een domeinnaam wordt opgevraagd bij een DNS-server, wordt gekeken of het domein bij deze server bekend is. Zo niet, dan kunnen DNS-servers ook onderling communiceren om de juiste locatie op het internet bij een domeinnaam te achterhalen. Wanneer de opgevraagde domeinnaam bestaat, wordt deze door de DNS-server omgezet in een bijbehorend IP-adres.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm