Don’t be evil:

“Don’t be evil” is een onofficiële slogan waar medewerkers van Google zich aan dienen te houden. Het verzamelen en op een nuttige wijze aanbieden van informatie heeft een centrale rol binnen het bedrijf. Met het verzamelen van gegevens komt ook een grote verantwoordelijkheid (denk aan privacy). Google heeft daarom als policy dat zijn producten en diensten niet alleen nuttig moeten zijn voor gebruikers, maar daarnaast niet ‘evil’ (slecht) mogen zijn. Het motto moet onder meer zorgen voor objectiviteit en voorkomen dat de belangen van Google en zijn gebruikers en adverteerders met elkaar in conflict raken.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm