Drilldown:

Ook wel: content drill down, diepteanalyse of detailweergaverapport

Bij een drill down wordt informatie eerst op een globaal niveau geanalyseerd, waarna per onderdeel de diepte in gegaan kan worden. In een grafische interface kan dit worden gefaciliteerd met de mogelijkheid om categorieën of segmenten aan te klikken, waarna een uitsplitsing van de onderliggende data verschijnt. Bij elke doorklik wordt meer gedetailleerde informatie aangeboord. Een voorbeeld van zo’n diepteanalyse is de ‘content drill down’ van verschillende webstatistiekenpagina’s (waaronder Google Analytics). Hierbij kan informatie worden verkregen over de bezoekersaantallen van individuele pagina’s door ze op te zoeken in de hiërarchische structuur van de website. Dit vereist wel dat de website gebruik maakt van logisch opgebouwde vriendelijke url’s. De term wordt veel gebruikt bij de analyse van statistische informatie, maar er zijn veel manieren waarop een drill down kan worden uitgevoerd. Zo kan ook het bezoek aan een website, waarbij door de bezoeker verschillende pagina’s worden aangeklikt om steeds gerichter informatie te verkrijgen, worden bestempeld als een drilldown.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm