E-mail:

E-mail is, zoals de naam al doet vernoemen, elektronisch postverkeer. E-mail werd midden jaren ’90, tegelijk met de opkomst van het internet, populair als alternatief communiatiemiddel naast de telefoon en traditionele brief. Vandaag de dag heeft e-mail over het algemeen de status van ‘schriftelijke communicatie’. Om e-mail te kunnen ontvangen en versturen, dient men te beschikken over een e-mailadres en e-mailclient (deze laatste kan ook een webmailapplicatie zijn). Het e-mailadres bestaat meestal uit de naam van de ontvanger en de domeinnaam van het bedrijf of de internetprovider, gescheiden door een apenstaartje (@). Dat het versturen van een e-mailbericht nagenoeg gratis is, heeft er toe geleid dat dit medium ook veel wordt gebruikt voor het verspreiden van ongewenste reclame (spam) en virussen. Virusscanners en spamfilters kunnen de overlast hiervan wegnemen of beperken.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm