Earned media:

Ook wel: verdiende media

Onder earned media verstaan we alle vormen van aandacht van derden die een bedrijf of merk heeft ‘verdiend’. Denk bijvoorbeeld aan mond-tot-mondreclame, conversaties op social media en positieve recensies. Bij earned media hebben bedrijven zelf geen controle over de inhoud van de communicatie. Het zijn anderen die praten over hun producten. Hooguit kun je deze free publicity op gang helpen met goede producten en dienstverlening, door klanten uit te nodigen zich te laten horen en door open te staan voor opbouwende kritiek. Andere categorieën waarin media, middelen en budget kunnen worden onderverdeeld naast earned media zijn owned media en paid media.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm