Editorial:

Ook wel: redactioneel commentaar

Een editorial is een redactioneel stuk in een krant, tijdschrift of op een nieuwswebsite. Het editorial bevat vaak de mening van de auteur of redactie. Het artikel wordt ondertekend met de naam van de schrijver. Editorials worden door een redactie vaak gebruikt om een bepaalde invalshoek of visie rond een actualiteit uitvoerig te kunnen belichten. Kranten en tijdschriften richten meestal speciale vaste plekken in voor editorials. Vanwege de subjectiviteit heeft een editorial raakvlakken met een column of ingezonden stuk. Een objectieve versie van het bericht is meestal verderop in dezelfde uitgave te vinden.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm