Effective cost per click:

Ook wel: eCPC of Earning Per Click (EPC)

Met effective cost per click (eCPC) worden de effectieve gemiddelde kosten per klik bedoeld. Als voor de plaatsing van een advertentie wordt betaald op basis van de impressies (CPM) of conversie (CPA) dan worden deze kosten vaak omgerekend naar een resultaat per doorklik op de banner of tekstlink. De eCPC kan worden berekend door de totale kosten voor de adverteerder te delen door het aantal gegenereerde kliks.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm