Effective cost per mille:

Ook wel: eCPM

Met effective cost per mille (eCPM) worden de effectieve gemiddelde kosten per 1000 impressies van een online advertentie bedoeld. Als voor de plaatsing van een advertentie wordt betaald op basis van het aantal kliks (CPC) of conversie (CPA) dan worden deze kosten vaak omgerekend naar een resultaat per 1000 weergaves van de banner of tekstlink. De eCPM kan worden berekend door de totale kosten voor de adverteerder te delen door het aantal impressies gedeeld door 1000.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm