Embargo:

Ook wel: nieuwsembargo of persembargo

Een publicatie-embargo houdt in dat bepaalde informatie niet bedoeld is voor publicatie vóór een bepaald tijdstip. Het nieuwsembargo slaat meestal op een persbericht en moet voorkomen dat media voor een bepaalde datum en/of tijd met nieuws naar buiten komen. Tegelijk worden media in staat gesteld om een snelle publicatie van een nieuwsartikel voor te bereiden.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm