End-of-life:

Ook wel: EOL

End-of-life betekent dat een product volgens de fabrikant het einde van zijn levenscyclus heeft bereikt. Het product wordt niet meer verkocht of gepromoot. Voor bezitters van het product is belangrijk om te weten dat hiermee ook de actieve ondersteuning voor het product ophoudt. De fabrikant gaat er vanuit dat de meeste verkochte producten zijn afgeschreven en/of de klant voldoende kans heeft gehad deze te vervangen voor nieuwere alternatieven. Doorgaans zijn vóór het bereiken van de status end-of-life al nieuwe versies van het product gelanceerd. Het beëindigen van de productondersteuning stelt fabrikanten en distributiekanalen in staat om zich te richten op nieuwere producten. De praktische betekenis van de end-of-lifestatus hangt af van het type product. Dat een product over enige tijd de status end-of-life zal bereiken wordt door de maker afgekondigd met een End of Life Announcement (EOLA). Deze aankondiging stelt gebruikers in staat om actie te ondernemen, zoals het vervangen van het product, het aanschaffen van extra onderdelen of het inkopen van verlengde ondersteuning (indien de fabrikant er voor kiest om deze aan te bieden).

Zoek de betekenis van een andere marketingterm