Fee:

Ook wel: honorarium, toeslag, charge, commissie of provisie

Een fee is een afgesproken vergoeding voor het leveren van een bepaalde dienst. De fee kan een tegenprestatie zijn voor het leveren van een bepaalde prestatie, zoals het plaatsen van een advertentie of het aanleveren van een lead. Een fee kan bijvoorbeeld ook slaan op de betaling van een toeslag of bureaukosten bij de bemiddeling tussen een adverteerder en media. De te betalen fee kan een vast bedrag zijn (fixed fee) of een bedrag dat is gekoppeld aan daadwerkelijk geleverde prestaties, zoals een bedrag per conversie.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm