Fixed fee:

Ook wel: fixed price of flat rate

Bij fixed fee bestaan de kosten voor een bepaalde dienst uit een vooraf afgesproken bedrag. De werkelijke hoeveelheid geleverde promotie kan vervolgens variabel zijn. Fixed fee geeft de afnemer zekerheid over de prijs van de dienstverlening. Denk bij een reclamecampagne aan een adverteerder die een vast bedrag betaalt om een maand lang een bepaalde bannerpositie op een website te vullen. Het aantal impressies en doorkliks op de banner is afhankelijk van de bezoekersaantallen van de website in die maand.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm