GPO, get paid to:

De gebruiker wordt betaald om bepaalde handelingen te verrichten. Bijvoorbeeld het invullen van een enquête.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm