Grijze import:

Ook wel: parallelle import of grijze markt

Bij grijze import worden producten van een bepaalde fabrikant via niet-officiële kanalen geïmporteerd uit een ander land. Hiermee worden de officiële importeurs of distributeurs omzeild. Hierdoor is de winkelier niet gebonden aan de voorwaarden die vaak worden opgelegd door afspraken tussen fabrikanten en hun officiële importeurs en het assortiment dat per land kan verschillen. Hoewel deze vormen van distributie niet is geautoriseerd door de fabrikanten is deze, in tegenstelling tot de zwarte markt, niet illegaal. Vanuit het oogpunt van mededinging is het zelfs ongewenst dat producenten de volledige distributieketen kunnen beheersen. Soms proberen producenten de grijze markt in te dammen via claims waarbij een beroep wordt gedaan op het merkrecht of hun intellectuele eigendom. De motivatie hierachter is dat grijze import de reputatie zou kunnen schaden en de prijzen van geautoriseerde verkoopkanalen onder druk zet.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm