Guerillamarketing:

Ook wel: low-budget marketing

Guerillamarketing is een marketingstrategie waarbij met een beperkt budget, veel creativiteit en onconventionele middelen aandacht te creëren rondom een bedrijf, product of dienst. De strategie werd oorspronkelijk vooral toegepast door kleine en middelgrote ondernemingen, maar tegenwoordig ook steeds meer door grote bedrijven. Het concept omvat vandaag de dag ook viral marketing, online marketing en het inzetten van het netwerk van medewerkers en relaties. De term guerilla is afgeleid van een vorm van oorlogsvoering waarbij een kleine groep minder goed georganiseerde strijders de nadelen ten opzichte van een beter bewapende en georganiseerde vijand in zijn voordeel gebruikt. De tactiek bestaat vooral uit het vermijden van een directe en open confrontatie en het uitputten van de tegenstander. Guerilla is het verkleinwoord van het spaanse woord guerra en betekent dus eigenlijk ‘kleine oorlog’.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm