Hard copy:

Ook wel: paper copy of printout

Hard copy Ook wel: paper copy of printout afbeelding. Doorgaans gaat het om een uitgave of afdruk op papier. Bij audio (muziek) en video kan de term slaan op cd’s, dvd’s en andere permanente opslagmedia. Copy slaat zowel op de inhoud (kopij oftewel content) als op dat het om de tastbare een kopie of reproductie van een origineel gaat. De term hard copy bestond al voor het aanbreken van het digitale tijdperk. Een hard copy is oorspronkelijk een manuscript dat is geredigeerd en proefgelezen en klaar is voor druk. Dikwijls wordt voorafgaand aan de definitieve druk of print van een boek of document of de productie of uitzending van een film een proefversie gemaakt die model staat voor de definitieve uitgave. Vandaag de dag heeft hard copy vooral als betekenis ‘niet digitaal’. Een hard copy-versie van een publicatie wordt ook wel neerbuigend dode bomen-versie genoemd, verwijzend naar het papier waarop deze is afgedrukt.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm