Hotspot:

Een hotspot is een locatie waar draadloze toegang tot het internet beschikbaar is, meestal via wifi. Hotspots worden veel aangeboden op plaatsen waar toeristen en andere gasten komen, zoals in hotels, restaurants, congreslocaties en winkelcentra. Hotspots kunnen worden aangeboden door de eigenaar of exploitant van de locatie, of door een provider die de dekking van het mobiele netwerk wil aanvullen. Om gebruik te kunnen maken van een hotspot, dient de gebruiker zelf over een apparaat te beschikken dat verbinding kan maken met de hotspot. Dit kan bijvoorbeeld een smartphone zijn, maar ook een tablet of laptop die over wifi beschikt. Het is mogelijk dat voor het gebruik van een hotspot betaald moet worden. Dit kan bijvoorbeeld met een credit card, waarbij een vast bedrag per minuut of MB in rekening wordt gebracht. Steeds vaker zijn hotspots gratis. Bij gratis hotspots dient toegang soms te worden verkregen door een e-mailadres achter te laten of een Facebook-pagina te liken. Het aanbieden van gratis internet wordt dan aangemerkt als toegevoegde waarde voor klanten. De beschikbaarheid van draadloos internet kan ook het consumptiegedrag van het publiek veranderen. Denk aan toeristen die via een hotspot makkelijk een restaurant of andere tips in de buurt kunnen vinden.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm