Inhakers:

Reclame maken en inhaken op actuele situaties.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm