Instagram:

Instagram is een mobiele app en sociaal netwerk dat draait om het delen van foto’s. Gemaakte foto’s kunnen worden bewerkt door er voorgedefinieerde filters op toe te passen. Er zijn Instagram-apps beschikbaar voor iPhone, iPad, iPod touch en Android. Foto’s zijn zowel te delen en te bekijken binnen de app als via het web en andere sociale media als Facebook en Twitter. In 2012 werd Instagram overgenomen door Facebook. Het Instagram-platform zal blijven bestaan, maar techniek en kennis van Instagram zal worden verwerkt in de mobiele apps van Facebook.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm