Installed base:

Ook wel: user base

Met installed base wordt het aantal systemen bedoeld waarop een computerprogramma of besturingssysteem is geïnstalleerd. Een systeem is hierbij bijvoorbeeld een computer, laptop, server, smartphone of tablet. De installed base is een goede KPI voor de populariteit van software. De installed base is niet hetzelfde als het marktaandeel van een product. Het marktaandeel wordt berekend aan de hand van het aantal verkopen in een bepaalde periode, terwijl de installed base een optelsom is van alle actieve gebruikers. De berekening van de installed base gebeurt aan de hand van de verkoopcijfers en/of downloads. Een installed base is echter niet gelijk aan het totaal aantal verkochte exemplaren of licenties. Een deel hiervan zal immers na verloop van tijd zal worden verwijderd, verloren of vervangen.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm