Instant messaging:

Ook wel: IM, direct messaging (DM), privéberichten of private messaging (PM)

Instand messaging (IM) is een vorm van directe communicatie via het wereldwijde web. Berichten zijn niet publiek leesbaar, maar worden rechtstreeks afgeleverd bij de ontvanger. Instant messages kunnen worden uitgewisseld via een website of een speciaal programma. Het kan de vorm aannemen van een chatgesprek, maar ook lijken op het versturen en ontvangen van e-mail. Voorbeelden van instant messaging-platforms zijn WhatsApp, Ping, Skype en Google Talk. Ook diverse internetforums en sociale netwerksites, waaronder Twitter en Facebook, bieden de mogelijkheid om direct messages uit te wisselen.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm