Inventory:

Ook wel: ad inventory of advertentieruimte

Inventory is de hoeveelheid ruimte die een uitgever van een printuitgave of online medium beschikbaar heeft voor advertenties. De term kan slaan op het aantal advertentieplaatsen of de fysieke omvang van de ruimte, maar ook op de oplage cq. het het maandelijkse bereik of aantal impressies van de betreffende posities. De grootte van de inventory af van de hoeveelheid bannerposities, de formaten van deze posities en het bereik, online in de vorm van ruwe weergaven of unieke bezoekers. De ad inventory van een internetsite kan worden uitgesplitst naar advertentieformaat, positie op de pagina en onderdelen van de website. Bij een advertentienetwerk bestaande uit meerdere sites kan de totale inventory worden ingedeeld in kanalen, waarbinnen het gewenste publiek kan worden samengesteld.g.

Zoek de betekenis van een andere marketingterm