Key performance indicator:

Ook wel: KPI, kritieke prestatie-indicatoren (KPI), metric of key figure

Key performance indicators (Nederlands: kritieke prestatie-indicatoren) zijn variabelen om de prestaties van een bedrijf, merk of product te analyseren. KPI’s worden gebruikt om het succes van een organisatie in het algemeen te meten, of het succes van een bepaalde actie of campagne. Deze eenheden maken de mate van succes en de voortgang van het nastreven van langetermijndoelen inzichtelijk. Voorbeelden van KPI’s: Aantal nieuwe klanten; Omzet (of omzetgroei); Gemiddelde levertijd van een bestelling; Uniek bereik van de website; Aantal klachten; Spontane naamsbekendheid. De mate van kritiek onderscheidt een key performance indicator van andere prestatie-indicatoren. Organisaties hebben doorgaans zeer veel informatie beschikbaar over het eigen functioneren, maar de KPI’s zorgen voor een hanteerbaar beeld op basis van de meest essentiële statistieken. Vaak zetten organisaties hun langetermijnstrategie om in operationele doelstellingen. Door binnen deze doelstellingen KPI’s op te nemen, wordt het halen van deze doelstellingen meetbaar (SMART).

Zoek de betekenis van een andere marketingterm